ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๓ ตุลาคม (อ่าน 360) 13 ต.ค. 65
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ (อ่าน 380) 03 ต.ค. 65
แจ้งการหยุดเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 381) 16 ก.ย. 65
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 387) 19 ส.ค. 65
เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดและร่วมสนุกกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 383) 13 ส.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 349) 12 ส.ค. 65
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 362) 11 ส.ค. 65
เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 356) 01 ส.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 362) 28 ก.ค. 65
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา (อ่าน 210) 12 ก.ค. 65
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 199) 29 มิ.ย. 65
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสา (อ่าน 357) 26 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 204) 24 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 202) 09 มิ.ย. 65
พิธีประดับเข็มพระมหาพิชัยมงกุฎ (อ่าน 205) 09 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 202) 03 มิ.ย. 65
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (อ่าน 208) 02 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 193) 27 พ.ค. 65
รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จาก สพม.พช. (อ่าน 199) 24 พ.ค. 65
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 194) 12 พ.ค. 65
การดำเนินการโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะแม่บ้าน/พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (อ่าน 200) 28 เม.ย. 65
โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานแม่บ้านโรงแรม (อ่าน 197) 22 เม.ย. 65
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แบบ OnSite (อ่าน 200) 18 เม.ย. 65
สสุขสันต์วันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณี (อ่าน 198) 14 เม.ย. 65
การประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 202) 29 มี.ค. 65
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 195) 27 มี.ค. 65
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 211) 22 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 212) 10 มี.ค. 65
แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 206) 11 ก.พ. 65