ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญา เป็นรายได้แผ่นดิน (อ่าน 225) 09 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ เรื่อง เปิดสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามปกติ (อ่าน 308) 24 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3307) 07 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานนักการภารโรง (อ่าน 3345) 21 ต.ค. 63
เชิญชวนนักเรียนร่วม กิจกรรม”วันแม่แห่งชาติ” (อ่าน 3427) 08 ส.ค. 63
วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๓ (อ่าน 3426) 28 ก.ค. 63
วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๓ (อ่าน 3354) 21 ก.ค. 63
วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๓ (อ่าน 3361) 20 ก.ค. 63