สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
“พระมหาพิชัยมงกุฎ” ครอบเครื่องหมายเสมาธรรมจักร